REKISTERISELOSTE

SELOSTE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

Onnenkauppa – Suomen Nuorkauppakamareiden C-aluevaalikokous

REKISTERINPITÄJÄ

Keurusselän Nuorkauppakamari ry

Tietojenkäsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste: Suostumus

REKISTERÖIDYT JA HENKILÖTIEDOT

Onnenkauppa -kokouksen osallistujat.
Osallistujista tallennetaan kaikki ilmoittautumisajan tiedot, jotka hän on syöttänyt rekisteröitymisen yhteydessä.

TIETOJEN VASTAANOTTAJAT JA TIETOJEN SIIRROT

Kokouksen Internet-sivulla julkaistaan siihen suostumuksensa antaneiden osallistujien nimet, nuorkauppakamari ja jäsenstatus. Kaikkien osallistujien tietoja tallennetaan Lyyti-järjestelmään, annetaan järjestäjätiimille ja Opintokeskus Sivikselle. Tietoja voidaan luovuttaa SNKK:n ja Nuorkauppakamareiden Alue C tukiyhdistys ry:n alueorganisaation käyttöön. Lisäksi nimi- ja ruokavaliotiedot luovutetaan tarvittavissa määrin tulojuhlan ja gaala-illallisen järjestävälle pitopalvelulle.

TIETOJEN POISTAMISEN MÄÄRÄAJAT

Osallistujalistaa säilytetään seuraavan vuoden vaalikokouksen päättymisen jälkeen vaalikokouksen raportointia varten. Tiedot poistetaan viimeistään vuoden kuluttua vaalikokouksen päättymisen jälkeen. Laskutus- ja maksutiedot säilytetään viranomaisten ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja vaaditun määräajan puitteissa.

TIETOJEN SUOJAUS

Tietoja säilytetään kokousta varten perustetulla tilillä, johon on pääsy Onnekauppa -kokouksen kokoustiimillä.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus saada kopio omista tiedoistaan. Rekisteröity voi milloin tahansa kieltää tietojensa käsittelyn.
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa käsittelyyn liittyvistä asioista Tietosuojavaltuutetulle. Tietojen antaminen ei ole pakollista, mutta Onnenkauppa -kokoukseen osallistuminen edellyttää tietojen antamista.

LISÄTIETOA

Opintokeskus Sivis:

SNKK on Opintokeskus Siviksen jäsenjärjestö. Opintokeskus Sivis toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta ja SNKK:n koulutustoiminta saa myös tätä tukea. Koulutuksiin osallistujista toimitetaan Sivikselle seuraavat tiedot: nimi, sukupuoli ja sähköpostiosoite (yli kuuden tunnin koulutuksista). Lisätietoa Siviksen toiminnasta ja tietojen käytöstä saat kansalliselta koulutuspäälliköltä tai osoitteesta https://www.ok-sivis.fi/